Termeni si Conditii

Accesul şi utilizarea site-ului www.timpuladevarului.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

 

1. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ŞI PROPRIETATE INTELECTUALA TIMPUL ADEVARULUI  oferă acces liber la site-ul www.timpuladevarului.ro şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de TIMPUL ADEVARULUI sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al TIMPUL ADEVARULUIsau al partenerilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al TIMPUL ADEVARULUI. TIMPUL ADEVARULUI nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de TIMPUL ADEVARULUI şi îşi rezerva dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare orice acţiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

TIMPUL ADEVARULUI sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. TIMPUL ADEVARULUI nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de formă, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. TIMPUL ADEVARULUI nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de TIMPUL ADEVARULUI prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implica răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

TIMPUL ADEVARULUI îşi rezerva dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului său securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Lumea sub lupa sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenta instanţelor de drept comun din România.

ATENȚIE!  Copierea, utilizarea (verbală sau în scris) sau reproducerea(verbală sau în scris) parțiala a articolelor de pe site este permisă doar cu menționarea sursei pe cale verbală sau scrisă prin postarea unui link direct indexabil către articolul de pe www.timpuladevarului.ro. Încălcarea drepturilor de autor se sancționează conform legilor în vigoare!

2. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:
- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
- încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea site-ului www.timpulaevarului.ro şi a părţilor ce derivă din acesta;
- încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS/DDOS”.
- folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. TIMPUL ADEVARULUI va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

3. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI          

TIMPUL ADEVARULUI îşi rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

TIMPUL ADEVARULUI nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

TIMPUL ADEVARULUI poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

4. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:
- utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. TIMPUL ADEVARULUI este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.TIMPUL ADEVARULUI nu ofera nici o garantie că:
 informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră ;
- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
- rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
- calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele
- orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului.
Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul TIMPUL ADEVARULUI sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulata expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

TIMPUL ADEVARULUI nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă TIMPUL ADEVARULUI a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
- costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/ de pe site-ul TIMPUL ADEVARULUI;
- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de TIMPUL ADEVARULUI, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa redactie@timpuladevarului.ro.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. TIMPUL ADEVARULUI îşi rezerva dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le considera dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. TIMPUL ADEVARULUI nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

Orice declaratii sau opinii exprimate pe acest site apartin autorului si nu reflecta opiniile TIMPUL ADEVARULUI

 

TIMPUL ADEVARULUI îşi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postarii ei pe site.